We Heat Game - Serious Game voor de warmtetransitie

We Heat Game

WeGo Sustainable heeft in samenwerking met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RvO) de We Heat Game ontwikkelt. De We Heat Game is een Serious Game dat een bijdrage levert aan het versnellen van de warmtetransitie. Dit door bewustwording en draagvlak creatie centraal te stellen. De game werkt op een vergelijkbare wijze zoals de eerder ontwikkelde We-Energy Game. Op basis van rollen worden de verschillende stakeholders in de energietransitie vertegenwoordigd. Het warmte spel komt ook dichtbij de deelnemer, want een game spelen met je eigen dorp en/of stad geeft een betere connectie met het onderwerp.

In deze blog worden de duurzame energiebronnen onder de loep genomen en wordt er gekeken naar de verhouding tot de warmtetransitie en de scores voor elke rol in het spel. 

De rollen/stakeholders

Even een korte introductie over de verschillende rollen in de We Heat Game en hoe die rollen zich verhouden tot de scores per duurzame energiebron. Tijdens het spelen van de game is er per rol minimaal één speler. Er zijn minimaal vijf spelers nodig om de game te kunnen spelen, waarbij wetgeving dan komt te vervallen (maar niet onbelangrijk is!). Ideaal is dus zes deelnemers. De onderstaande rollen noemen we ook regelmatig, de belangrijke stakeholders. 

De rollen in de We Heat Game

  • Productie
  • Mens
  • Winst
  • Planeet
  • Balans
  • Wetgeving

Productie

De productie is een eenvoudige rol om de scores voor te bepalen. Hoeveel energie produceert een bepaalde bron? De taak van productie lijkt dan ook simpel, zoveel mogelijk produceren. Je grootste vrienden zijn de planeet en de winst, maar kun je ook de mensen overtuigen en hoe ga je jouw productie opslaan en verspreiden? De netwerkbeheerder en jij hebben nog veel te discussiëren. 

Mensen

De mensen, toch wel de meest complexe rol in het energiespel om de scores voor te bepalen. Wat jij vindt, daar denkt een ander misschien anders over en vice versa. Dat is precies de reden dat we gekozen hebben om per workshop je eigen mening te laten gelden. Bepaal voor jouw eigen situatie in het dorp of stad, of misschien per persoon, wat je van de duurzame energiebronnen vindt. Het is een leuk nieuw element dat de discussie extra gaat aanwakkeren met de andere rollen. 

Winst

Leuk idee! Maar wat kost dat? Dat geld een belangrijke rol speelt dat weten we allemaal. Bij de winst wordt er gekeken of het onder de streep geld opbrengt of kost. Iets wat veel produceert daar zal je oog op vallen. Investeringen? Daar heb je wat overtuiging voor nodig. Hoe gaat de winst verdeeld worden? Is dat voor de coöperatieve beweging, voor de investeerders en grotere bedrijven, of misschien wel een mix van verschillende partijen? 

Planeet

C02 besparen en van de fossiele brandstoffen af. Duurzame energiebronnen zijn je beste opties en gericht op een groene toekomst. In de energietransitie is het belangrijk dat iedereen een steentje bijdraagt en de verwachting hebben dat niet alles zonder slag of stoot gaat. Om de planeet te verduurzamen moet er flink gewerkt worden aan draagvlak creatie. 

Balans

Kan het netwerk het aan? Dat is een vraag die regelmatig gesteld wordt, maar wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? De hele dag door is er een aanbod en vraag naar energie. Op sommige momenten is dat meer dan op andere momenten. Die hoge vraag of aanbod naar energie noemen we piekbelasting. Wanneer de meeste mensen rond 18:00 thuis zijn van het werk, dat is een mooi voorbeeld van een piek. De vraag stijgt en er ontstaat een piek op het netwerk. Zonne-energie produceert overdag veel en in de avond natuurlijk niks. Dan is er overdag meer aanbod dan in de avond. Het is de taak om hier een balans in te vinden. Productie en jij hebben veel met elkaar af te stemmen en de mensen kunnen je meer helpen dan dat ze zelf misschien weten.

Wetgeving

Hoe snel kan iets gerealiseerd worden, binnen de richtlijnen van de wet. Een kerncentrale zou misschien een interessante optie zijn, maar wat als het nog 50 jaar duurt voordat die gebouwd mag worden? Eén van de grootste windturbines? Wat als dat ook nog 12 jaar duurt. Wat moet er in de tussentijd gebeuren? Kijk met de andere rollen naar haalbaarheid of bespreek welke regel- en wetgeving aangepast moet worden om de energietransitie te versnellen. 

Isolatie

De rollen in het spel en de daarbij behorende scoren voor de deze kaart:

Productie: 0 punten

Winst : -5 punten

Planeet : 18 punten

Netwerk : 5 punten

Wetgeving : 10 punten

Een goed beginpunt voor iedere huishouding, isoleren. Het produceert natuurlijk niks, maar je verliest minder warmte en in de zomer blijft het koeler. Het vereist een investering maar er zijn steeds meer regelingen die helpen bij het verduurzamen van het huis. De overheid ziet deze verandering graag gebeuren. De energiebehoefte gaat omlaag en daarmee ook de energierekening, wat niet alleen gunstig is voor de planeet, maar ook voor de portemonnee. Wanneer iedereen in heel Nederland gaat isoleren is de energiebehoefte lager en is het netwerk minder belast. 

Het is natuurlijk een goede kaart om in te zetten tijdens het spel, maar is het niet te mooi om waar te zijn? Er zit natuurlijk een ‘maar’ kant aan deze kaart. De kaart is maar vier keer te spelen. Van energielabel G naar E (1), van E naar C (2), van C naar A (3) en als laatst van A naar A++ (4). Dan houdt het besparen op. Voor sommige energiebronnen zal er eerst geïsoleerd moeten worden, voordat deze geplaatst kunnen worden.    

Zonnecollectoren op het dak

De rollen in het spel en de daarbij behorende scoren voor de deze kaart:

Productie : 1 punten

Winst : 1 punten

Planeet : 1 punten

Balans : -1 punten

Wetgeving : 2 punten

Zonnecollectoren leveren relatief veel op per m2, maar er is natuurlijk een limiet aan hoeveel zonnecollectoren er op één dak passen, of het dak geschikt is voor panelen is maar de vraag. Nu doet de gemeente niet zo moeilijk over het plaatsen van panelen. Met de hernieuwbare energie van de zon is het zeer goed voor de planeet en levert het een mooie vermindering van de energierekening op, maar dat is dan wel gedurende de dag! Opgeslagen warmte moet compenseren voor de uren dat de zon niet schijnt. En wanneer er geen energie is opgeslagen moet het vanuit het netwerk komen en dat zorgt voor de welbekende ‘piekbelastingen op het net’. 

Zonnepark

De rollen in het spel en de daarbij behorende scoren voor de deze kaart:

Productie : 22 punten

Winst : 35 punten

Planeet : 45 punten

Balans : -13 punten

Wetgeving : -4 punten

Waarbij een limiet van ruimte op een dak een probleem is, is dat niet het geval bij een zonnepark. Een groot veld met daarbij alle m2 zo efficiënt mogelijk benut. Het produceert een boel en het levert geld op, maar het neemt ook een hoop ruimte in beslag. Met het streven naar 50% lokaal eigenaarschap vanuit de Regionale Energiestrategie en de omgevingsvisie, is het daarom nog niet zo makkelijk om een zonnepark te realiseren, het duurt even voordat er een geschikte locatie gevonden is en draagvlak bij de bewoners is gecreëerd. Veel productie neemt ook andere uitdagingen met zich mee. Zo moet er een goede aansluiting zijn op een warmtenet. Overdag wordt er warmte geproduceerd en dit zou opgeslagen kunnen worden in een seizoen opslag, om de belasting van het warmtenet en de pieken te verminderen. 

Diepe geothermie

De rollen in het spel en de daarbij behorende scoren voor de deze kaart:

Productie : 42 punten

Winst : 40 punten

Planeet : 26 punten

Balans : 40 punten

Wetgeving : -20 punten

Een nieuw element in de warmte game is de dobbelsteen. Onder de streep is het ongeveer een 50/50 of diepe geothermie een kans van slagen heeft. Dit heeft te maken met de plek waar geboord wordt in de grond, en of de grond voldoende vloeistof toelaat. Wanneer dit succesvol is, levert het een gigantische productie op en dat betekent dat er winst te halen is. Omdat er geen C02 geproduceerd wordt, is de planeet hier ook blij mee. Geothermie is niet afhankelijk van de dag- en nachtcyclus, op elk moment van de dag kan er aanspraak gedaan kan worden op warmte. Zoals bij elk project waarbij je de grond ingaat, is het nog niet zo makkelijk om hier de juiste vergunningen voor te krijgen. Wet- en regelgeving is een pittig obstakel in dit geval. En niet te vergeten de kans waarop het allemaal niet door kan gaan, is ook 50%! 

Hout kappen voor houtkachels

De rollen in het spel en de daarbij behorende scoren voor de deze kaart:

Productie : 1 punten

Winst : -1 punten

Planeet : 1 punten

Balans : 1 punten

Wetgeving : 3 punten

Bij hout kappen voor houtkachels wordt er niet meteen aan hernieuwbare energie gedacht. Toch kan dit op verschillende manieren wel het geval zijn. Er worden bossen gekapt om vervolgens deze opnieuw te planten. Ook lokale restafval uit bossen kan gebruikt worden voor verbranding. Bij de verbranding komt CO2 vrij, dit kan opgevangen worden en naar de lokale industrie worden getransporteerd om zo weer te hergebruiken. Veel gekapt hout wordt geïmporteerd. Het vervoeren van het hout, wordt vaak nog gedaan met machines die draaien op fossiele brandstof. Is het dan nog een duurzame optie? Een goede stelling om verder op te discussiëren. 

Houtkachels

De rollen in het spel en de daarbij behorende scoren voor de deze kaart:

Productie : 0 punten

Winst : 4 punten

Planeet : -1 punten

Balans : 0 punten

Wetgeving : 5 punten

Hout dat duurzaam gekapt is, kan worden gebruikt in de houtkachels/boilers. Door het verbranden van hout kan het huis worden verwarmd. Door het installeren van een buffervat kan de geproduceerde warmte worden gebruikt om water te verwarmen en dit op te slaan voor later gebruik. Nu staat de productie op 0 maar in vergelijking met de andere duurzame bronnen is de productie zo laag dat het nauwelijks tot niets oplevert. Hout als grondstof kost in vergelijking met het aanschaffen van zonnewarmtepanelen vrij weinig en wordt er aan het einde van de maand bespaard op de energierekening. Met wat eigen inzet valt er eigenlijk wel wat winst te behalen. Toch komt er bij verbranding fijnstof en C02 vrij. Wat kan hiermee gedaan worden? Wat is het effect als ieder huishouden overging op houtkachels?  

Groente, Fruit en Tuinafval - GFT

De rollen in het spel en de daarbij behorende scoren voor de deze kaart:

Productie : 1 punten

Winst : -1 punten

Planeet : -1 punten

Balans : 1 punten

Wetgeving : 1 punten

Ons GFT afval wordt netjes door de gemeente opgehaald, verzameld en verwerkt. Van het verwerkte GFT kan biogas en compost worden gemaakt. Dit is een arbeidsintensief project en kost zo de nodige tijd en geld. Het duurt weken voordat het verzamelde afval toe is aan verwerking. Ondanks het intensieve proces heeft het verzamelen en verwerken van GFT-afval een sterk maatschappelijk doel en kan er gekeken worden naar optimalisatie van dit proces. 

Warmteopslag in huis

De rollen in het spel en de daarbij behorende scoren voor de deze kaart:

Productie :  -1 punten

Winst :  -1 punten

Planeet : -1 punten

Balans : 5 punten

Wetgeving : 2 punten

Wanneer je warmte gaat opslaan is er altijd sprake van een verlies van energie. Wat er is opgewekt, wordt niet 100% opgeslagen. Opgeslagen warmte is wel gunstig voor de energierekening. Er is minder energie nodig vanaf het net en over geproduceerde/niet gebruikte warmte wordt weer hergebruikt. 

Elektrische luchtwarmtepomp

De rollen in het spel en de daarbij behorende scoren voor de deze kaart:

Productie : 3 punten

Winst : 4 punten

Planeet : 2 punten

Balans : 2 punten

Wetgeving : 10 punten

Ha! Daar is weer een duurzame bron met alleen maar pluspunten. Dus, wat zit hier achter? Voor de elektrische luchtwarmtepomp is er een energielabel van minimaal B of hoger nodig. Dat betekent dat er eerst geïsoleerd moet worden, voordat deze duurzame bron beschikbaar wordt. De overheid wil mensen d.m.v. subsidies stimuleren het huis te verduurzamen. Dit maakt het voor mensen aantrekkelijker om aan de slag te gaan met isoleren en het aanschaffen van een elektrische luchtwarmtepomp. Onder de streep bespaart het veel energie en wordt de energierekening een stuk minder.

Warmtenet / warmtedistributienet

De rollen in het spel en de daarbij behorende scoren voor de deze kaart:

Productie : 0 punten

Winst : -10  punten

Planeet : -13 punten

Balans : 3 punten

Wetgeving : -10 punten

Een warmtenet is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Zo zijn veel duurzame bronnen niet mogelijk wanneer de opgeleverde energie niet getransporteerd kan worden. Een warmtenet is cruciaal in vele plannen maar vereist ook een flinke investering. Niet alleen financieel maar ook op het gebied van draagvlak creatie. De gehele infrastructuur moet namelijk worden aangepast om de energie van de plek van opwek te transporteren naar de verschillende huishoudens. 

Restwarmte

De rollen in het spel en de daarbij behorende scoren voor de deze kaart:

Productie : 28 punten

Winst : 60 punten

Planeet : 57 punten

Balans : 10 punten

Wetgeving : 20 punten

Industrieën produceren massale hoeveelheden warmte en daar blijft een deel van over. Wat overblijft noemen we restwarmte. Deze restwarmte kan gebruikt worden om huizen en kantoorpanden te verwarmen. Er valt veel winst te behalen vanuit de industrie voor zowel winst als de planeet. Wanneer de punten allemaal positief zijn, kan het natuurlijk niet anders dat er een ‘maar’ kant aan het verhaal zit. Er is wel een warmtenet nodig en dit brengt minpunten met zich mee. De restwarmte is heel positief voor alle rollen, maar dan moet er geïnvesteerd worden in de faciliteiten. En wat als de bedrijven hun restwarmte niet zomaar op willen geven?

(seizoen) Warmteopslag

De rollen in het spel en de daarbij behorende scoren voor de deze kaart:

Productie : -2 punten

Winst : -10 punten

Planeet : -2 punten

Balans : 20 punten

Wetgeving : -10 punten

Opslaan van energie betekent altijd dat er een gedeelte van de energie verloren gaat. Voor een seizoen warmteopslag is er een warmtenet nodig om de warmte te vervoeren en op te slaan. Een warmtenet is een flinke investering en het plaatsen van de opslag is ook een prijzige klus. Het grote voordeel van een tank in de grond, is dat pieken makkelijker opgevangen kunnen worden, omdat er meer energie opgeslagen is. Door het warmtenet is het ook makkelijker om aanspraak te doen op deze warmte en dit te verdelen onder huizen en bedrijven die aangesloten zijn op het net. Tenslotte kan een seizoensopslag ook verkoeling in de zomer leveren. 

Agrarisch afval

De rollen in het spel en de daarbij behorende scoren voor de deze kaart:

Productie : 2 punten

Winst : 1 punten

Planeet : 1 punten

Balans : 1 punten

Wetgeving : 3 punten

Het vergisten van agrarisch afval en het ontwikkelen van biogas levert redelijk wat energie op. Het verzamelen en verwerken van deze grondstoffen is een arbeidsintensief proces, dat vaak nog wordt gedaan met machines die op fossiele brandstof draaien. Het agrarisch afval is een restproduct dus eigenlijk altijd wel aanwezig. Bermgras en snoeiafval kan ook werken als agrarisch afval. Maar wat heeft de natuur zelf nodig en wat kunnen wij gebruiken? Het behouden en stimuleren van biodiversiteit is iets wat mee genomen kan worden in de discussie. 

Energiegewassen

De rollen in het spel en de daarbij behorende scoren voor de deze kaart:

Productie : 3 punten

Winst : 1 punten

Planeet : -2 punten

Balans : 1 punten

Wetgeving : 2 punten

Maïs verbouwen om het te vergisten voor energie. Verschillende soorten gewassen laten groeien zodat het tot biogas verwerkt kan worden. Het is een complexere manier dan zonne-energie maar het is zeker mogelijk om op deze manier duurzame energie op te wekken. Maar op een grotere schaal vervoeren en verwerken van deze gewassen heeft ook meer impact op de planeet. Deze vorm van energie is dan weer niet afhankelijk van de de dag-nacht-cyclus en is gunstig voor het netwerk. Het verbouwen van energiegewassen brengt altijd een ethische vraag met zich mee. Willen wij wel goed voedsel vergisten om energie van te maken? 

Vraag een workshop aan

Nieuwsbrief

Start het dialoog met je netwerk!

Subscribe

* indicates required