RES Regiosessie

Over de RES Regiosessie

De RES Regiosessie zorgt voor nieuwe inzichten en gezamenlijke ideeën. RES staat voor Regionale Energiestrategie. Door het spelen van de game wordt het niet alleen duidelijk dat er moet worden samengewerkt, het wordt ook visueel gemaakt wat de veranderingen voor inpakt hebben op de regio. Er ontstaat niet alleen op individueel niveau maar ook op groepsniveau bewustwording.

Hoe werkt de We-Energy Game - Regiosessie?

De game wordt gespeeld op een kaart van 3m bij 2,5m de betreffende regio. Het doel is om de regio (elektrisch) energieneutraal te maken, dit door het behalen van een gezamenlijke hoeveelheid punten. Tijdens de Regiosessie worden de volgende rollen verdeeld: mensen, planeet, balans, winst, productie & wetgeving. Vervolgens worden de verschillende duurzame energiebronnen (op schaal) geplaatst op de kaart. In het spel is er een keuze uit: grote windturbines, agrarisch afval, mais warmtekrachtkoppeling, GFT afvalverwerking, zonnepanelen op het dak en zonnepanelen in het veld. Bij overproductie kunnen batterijen worden ingezet voor opslag en efficiëntie kaarten worden gespeeld om energie binnen huishoudens te besparen.

Neem gerust contact met ons op!

Uitkomsten

Kennis: Dilemma’s van de verschillende rollen en energiebronnen.

Sociaal: Versterken van onderlinge samenwerking.

Sociaal: versterken van het groepsdenken (als regio).

Inzichten en ideeën betreft de energietransitie en de aanpak.