We Heat Game – Serious Game voor de warmtetransitie We Heat Game WeGo Sustainable heeft in samenwerking met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RvO) de We Heat Game ontwikkelt. De We Heat Game is een Serious Game dat een bijdrage levert aan het versnellen van de warmtetransitie. Dit door bewustwording en draagvlak creatie centraal ...