We Plan - Scenarioplanner

Bij voldoende draagvlak kan er gekeken worden naar concrete stappen. Wat is de energievraag van de betreffende lokale dorp of stad? Waar kunnen duurzame bronnen geplaatst worden? Hoeveel duurzame bronnen kunnen er geplaatst worden? Wat kost het? Wat is de bijdrage aan de regionale energiestrategie? Hoeveel procent eigenaarschap heeft de coöperatieve beweging? Zijn coöperatieve aggregators mogelijk? Allemaal belangrijke vragen die meegenomen kunnen worden in de We Plan – Scenarioplanner die WeGo aan het ontwikkelen is.

Titel van je webpagina