Planning Tool

Bij voldoende draagvlak kan er gekeken worden naar concrete stappen. Wat is de energievraag van de betreffende lokale dorp of stad? Waar kunnen duurzame bronnen geplaatst worden? Hoeveel duurzame bronnen kunnen er geplaatst worden? Wat is de bijdrage aan de regionale energiestrategie? Allemaal belangrijke vragen die meegenomen kunnen worden in een Tool die WeGo aan het ontwikkelen is.