Dr. Ing. Frank Pierie WeGo Sustainable Groningen

Mijn gevolgde opleidingen geven mij zowel praktische kennis van duurzame technologie door het volgen van; beroepsgericht voortgezet onderwijs (LTS) voertuigentechniek; middelbaar beroepsonderwijs (MTS) energietechniek; en hoger beroepsonderwijs (B Eng.) werktuigbouwkunde stroming energietechniek. Als theoretische kennis in de energietransitie door het volgen van een Master of Science (MSc.) in energie en milieukunde; en een Promotie aan de Rijksuniversiteit van 

Groningen, behaald oktober 2018, met als onderwerp het meten en optimaliseren van duurzame energieketens. Verder ben ik ook actief in het geven van lezingen en verschillende initiatieven om het bewustzijn over hernieuwbaarheid en duurzaamheid in mijn directe omgeving te vergroten. Aanvullend heb ik tijdens mijn promotie de “We-Energy Game” ontwikkeld ter bevordering van bewustwording omtrent de energietransitie. Ten eerste gericht op studenten maar daarna ook daarbuiten. Inmiddels heb ik persoonlijk meer dan 200 sessies gespeeld met studenten, gemeentes, bedrijven, coöperaties en geïnteresseerden. Ook ben ik actief bij de Energie Coöperatie Ten Boer (ECTB) waar wij een postcoderoos hebben gerealiseerd en heb ik bijgedragen bij Grunneger Power, 

Energie van Ons, Groningen Energie Koepel (GrEK) en de Natuur en Milieu Federatie (NMF) Groningen. Momenteel ben ik naast WeGo werkzaam als onderzoeker docent bij de Hanzehogeschool Groningen waar ik onderzoek doe naar lokale duurzame coöperatieve biogas ketens en les geef over het onderwerp energie en milieu en energie modellering. Bij de Rijksuniversiteit van Groningen ben ik werkzaam als onderzoeker docent waar ik in samenwerking met de Hanzehogeschool onderzoek doe naar lokale duurzame coöperatieve biogas ketens, master studenten begeleid tijdens hun scripties en les geef over het onderwerp energie modellering. 

Frank Pierie WeGo Sustainable Groningen